Środkowoeuropejska Akademia Policyjna – MEPA - MEPA - O Policji

Środkowoeuropejska Akademia Policyjna – MEPA

W latach 1993-2012 Polska była członkiem Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (Mitteleuropäische Polizeiakademie) - MEPA. Wykonywanie zadań merytorycznych zgodnie z umową o współpracy w ramach MEPA, Minister Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej powierzył polskiej Policji oraz Straży Granicznej. Mając na względzie najważniejszy z celów Akademii – wspieranie transgranicznej i międzynarodowej współpracy policyjnej, w okresie wieloletniej współpracy funkcjonariusze obu służb zwalczający międzynarodową przestępczość zorganizowaną efektywnie uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych w ramach MEPA zarówno na terenie kraju, jaki i poza granicami Polski. Nabyta wiedza i umiejętności oraz nawiązane kontakty służbowe umożliwiły polskim ekspertom jeszcze lepsze wykonywanie zadań służbowych związanych ze zwalczaniem poważnej przestępczości kryminalnej, w tym o charakterze zorganizowanym.

Mając na uwadze zmieniający się współcześnie krajobraz szkolnictwa policyjnego w Europie oraz potrzebę zapewnienia polskim instytucjom ochrony porządku prawnego dostępu do jeszcze nowocześniejszych europejskich instytucji szkoleniowych, w celu zapewnienia efektywniejszego procesu doskonalenia zawodowego jeszcze szerszemu kręgowi polskich ekspertów, po przeprowadzeniu ewaluacji w zakresie współpracy Polski z MEPA, określeniu słabych i mocnych stron oraz sformułowaniu stosownych wniosków, Minister Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jacek Cichocki, podjął decyzję o zakończeniu współpracy Polski ze Środkowoeuropejską Akademią Policyjną - MEPA z dniem 31 grudnia 2012 roku.