Zarobki policjantów - O Policji

Zarobki policjantów

i
Strona znajduje się w archiwum.
KGP

Zarobki policjantów

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego,a także dodatków służbowego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 96 tys. (stan na czerwiec 2013)  funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 83.2 tys. – w tej liczbie mieści się ponad 3,3 tys. kursantów (3,5 proc. ogółu), prawie 15,3 tys. osób na etacie policjanta (15,9 proc.), 18,8 tys. referentów (19,5 proc.), 10,5 tys. dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego (11,0 proc), ponad 21,6 tys. detektywów i asystentów (22,6 proc.) i prawie 13,7 tys. dyżurnych i specjalistów (14,2 proc.). Pozostałe 13,3 proc. to stanowiska kierownicze i wykonawcze wyższego szczebla.

Kursant (1 grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1.618,00 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2 grupie uposażenia, a jego zarobki rosną średnio o ponad 800 zł do kwoty 2.428,98 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3 grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 2.825,84 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4 grupa) – średnio 3.138,21 zł. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na etatach detektywa i asystenta (5 grupa) – pracuje w niej ponad 21,6 tys. policjantów. Zarabiają oni średnio 3.372,26 zł miesięcznie. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci na stanowiskach dyżurnych i specjalistów – średnie miesięczne zarobki to w tym przypadku 3.893,16 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów (824 osoby,  0,85 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 4.045,23 zł, zastępcy naczelników wydziałów (3859 osoby, 4 proc. ogółu) – 4243,49 zł, a także eksperci (5713 osób, 6 proc.) – 4.811,80 zł. Dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio 6.761,31 zł, komendant wojewódzki – 8.827,61 zł, zastępca komendanta głównego – 12.379,04 zł, a komendant główny Policji – 14.217,75 zł. 

 

Lp

Stanowisko służbowe

Grupa zaszeregowania

Uposażenie netto

1

Komendant Główny Policji

16

14.218

2

Zastępca Komendanta Głównego Policji

15

12.379

3

Komendant wojewódzki Policji

14a

8.828

4

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

12

6.761

5

Kierownik referatu

7

4.045

6

Detektyw/asystent

5

3.372

7

Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego

4

3.138

8

Policjant

2

2.429

9

Kursant

1

1.618

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2013r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2012 r., poz. 713) od dnia 1 lipca dodatki za stopień policyjny wzrosły o 300 zł brutto ( ok. 242 zł netto).