Zarobki policjantów - O Policji

Zarobki policjantów

KGP

Zarobki policjantów

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. To wszystko sprawia, że zawód policjanta pod względem finansowym jest atrakcyjny dla młodych ludzi.

Obecnie w polskiej Policji służbę pełni ponad 97,1 tys. (stan na czerwiec 2014) funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 84.2 tys. – w tej liczbie mieści się ponad 2,2 tys. kursantów (2,3 proc. ogółu), ponad 16,2 tys. osób na etacie policjanta (16,7 proc.), 19,2 tys. referentów (19,8 proc.), 10,6 tys. dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego (11 proc), ponad 22,2 tys. detektywów i asystentów (22,9 proc.) i ponad 13,6 tys. dyżurnych i specjalistów (14 proc.). Pozostałe 12,9 tys. (13,3 proc.) policjantów pełni służbę na  stanowiskach  kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie „na rękę” średnio 1.608 zł – ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie.
Po zakończeniu szkolenia kursant zostaje mianowany policjantem w 2. grupie uposażenia, a jego zarobki rosną średnio o ponad 800 zł do kwoty 2.437 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie. I tak na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 2.824 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 3.151 zł. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na etatach detektywa i asystenta (5. grupa) – pracuje w niej ponad 22,2 tys. policjantów. Zarabiają oni średnio 3.385 zł miesięcznie. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci na stanowiskach dyżurnych i specjalistów – średnie miesięczne zarobki to w tym wypadku 3.918 zł.

Wśród osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla najliczniejszą grupę stanowią kierownicy referatów (840 osób,  0,9 proc. ogółu) – miesięcznie zarabiają średnio „na rękę” 4.065 zł, zastępcy naczelników wydziałów (3947 osób, 4,1 proc. ogółu) – 4273 zł, a także eksperci (5784 osoby, 6 proc.) – 4.849 zł. Dla porównania komendant powiatowy zarabia średnio 6.802 zł, komendant wojewódzki – 8.807 zł, zastępca komendanta głównego – 12.474 zł, a komendant główny Policji – 14.218 zł. 

Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
1 Komendant Główny Policji 16 14.218
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 12.474
3 Komendant wojewódzki Policji 14a 8.807
4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 6.802
5 Kierownik referatu 7 4.065
6 Detektyw/asystent 5 3.385
7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 3.151
8 Policjant 2 2.437
9 Kursant 1 1.608

W tabeli przedstawiono średnie uposażenie netto policjanta – stan na czerwiec 2014r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2012 r., poz. 713) od dnia 1 lipca dodatki za stopień policyjny wzrosły o 300 zł brutto ( ok. 242 zł netto).