Komendanci - O Policji

Komendanci

NADINSP. DR JAROSŁAW SZYMCZYK

 

 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Urodzony w 1970 r. Służbę w Policji pełni od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Operacyjno - Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach,
 • Komendant Komisariatu Policji IV w Gliwicach KMP w Gliwicach,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach,
 • Komendant Miejski Policji w Gliwicach,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • od 13.04.2016 – Komendant Główny Policji

 

NADINSP. ANDRZEJ SZYMCZYK

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2004 r. Jest magistrem administracji - absolwent Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2011 roku ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KWP w Katowicach
 • Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach
 • Komendant Miejski Policji w Bytomiu
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • od 11.02.2016 do 12.04.2016 - pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji
 • od 13.04.2016 - I Zastępca Komendanta Głównego Policji

 

 

NADinsp. Jan Lach

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Urodzony w 1965 roku. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 1994 r. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu w zakresie zarządzania w administracji publicznej.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Kędzierzynie-Koźlu
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Kędzierzynie-Koźlu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu
 • Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach
 • Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich
 • Komendant Miejski Policji w Opolu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • p. o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • od 26 stycznia 2016 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

 

 

Nadinsp. HELENA MICHALAK

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Urodzona 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Jest magistrem finansów i bankowości  - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończyła w 2000 r. Służbę w Policji pełni od 1996 roku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Sekcji I Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Kierownik Sekcji do spraw Budżetu i Wydatków Osobowych KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Zastępca Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • od 14 stycznia 2016 r. - Zastępca Komendanta Głównego Policji.